Co nowego?

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/news.php

Dział zawiera informacje, których źródłem jest CMJ lub szpitale z akredytacją.

Wybierz sposób prezentacji informacji


 
2020-12-02:  Dodatkowa rekrutacja POZ do projektu - statujemy!

logotyp POWER

Rozpoczynamy dodatkową rekrutację (V edycja) do Projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki". realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa.

Do Projektu mogą zgłaszać się Podmioty Lecznicze spełniające łącznie następujące kryteria:

  • udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (niezbędne świadczenia lekarza POZ),
  • posiadanie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (niezbędne świadczenia lekarza POZ),
  • przystępowanie po raz pierwszy do procesu akredytacji - podmioty, w których nie przeprowadzono wcześniej przeglądu akredytacyjnego zgodnie z ustawą o akredytacji w ochronie zdrowia z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U.2016. 2135 t.j.), w oparciu o standardy akredytacyjne w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej, zatwierdzone Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w dniu 7 kwietnia 2011 r., (Dz.Urz.MZ.11.4.42 z dnia 14 kwietnia 2011 r.).
Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych uprzejmie prosimy o zapoznanie się z:

Dokumenty rekrutacyjne wypełnione i podpisane elektronicznie należy przesłać do Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia za pośrednictwem platformy ePUAP (ścieżka: Katalog spraw/sprawy ogólne/pisma do urzędu /pismo ogólne do podmiotu publicznego/załatw sprawę) do dnia: 15.12.2020 r. W tytule wiadomości proszę wpisać: "Rekrutacja POZ do projektu - V edycja",

Akceptujemy jedynie kwestionariusze wypełnione, podpisane i przesłane elektronicznie.

Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji podmiotów POZ: Agnieszka Wiechna, tel.: 535-265-964

PLIKI DO POBRANIA:


CMJ, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,
tel./fax: (0-12) 423-20-88, 427-81-70, 427-81-71