Dział zawiera informacje, których źródłem jest CMJ lub szpitale z akredytacją.

Wybierz sposób prezentacji informacji


 
2021-11-26:  Nowe akredytacje dla sześciu szpitali oraz trzech podmiotów POZ
Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał kolejne akredytacje. Wyróżnione jednostki to:

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 178 szpitali. oraz 234 placówek POZ