Dział zawiera informacje, których źródłem jest CMJ lub szpitale z akredytacją.

Wybierz sposób prezentacji informacji


 
2021-12-17:  Nowe akredytacje dla ośmiu podmiotów POZ
Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał kolejne akredytacje dla placówek POZ. Wyróżnione jednostki to:

Placówki w Kleosinie oraz Uniejowie zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 182 szpitali. oraz 242 placówek POZ