Co nowego?

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/news.php

Dział zawiera informacje, których źródłem jest CMJ lub szpitale z akredytacją.
 

2023-01-31:  Projekt Patomorfologia: zaproszenie na szkolenie
Logotyp projektu patomorfologia

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zaprasza na szkolenie z zakresu wymogów akredytacyjnych dla jednostek diagnostyki patomorfologicznej (zakładów i pracowni patomorfologii) dla kadry zarządzającej , w podmiotach leczniczych, realizowane w ramach projektu pn. "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kardy zarządzającej podmiotami leczniczymi".

Jednodniowe szkolenie odbędzie się 18 kwietnia 2023 r. w Krakowie.

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby z kadry zarządzającej: ordynatorzy, kierownicy zakładu / pracowni patomorfologii, kierownicy oddziałów, dyrekcja, zarząd podmiotu leczniczego i inne osoby pełniące funkcje kierownicze uczestniczące w procesie realizacji / zlecania badań patomorfologicznych.

Rejestracja poprzez stronę internetową www.cmj.org.pl/18kwietnia.

Przeczytaj więcej o szkoleniu...

2023-01-26:  Zapraszamy na szkolenie: Jakość i bezpieczeństwo opieki zdrowotnej w systemie akredytacji szpitali

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zaprasza do udziału w szkoleniu

Jakość i bezpieczeństwo opieki zdrowotnej w systemie akredytacji szpitali
30 marca 2023 r., Kraków

W programie:

 • Akredytacja jako narzędzie kształtowania opieki nad pacjentem,
 • Standardy dot. Poprawy Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta (stare i nowe),
 • Bezpieczeństwo Pacjenta i Monitorowanie Zdarzeń Niepożądanych - program w Polsce/na świecie/wytyczne WHO,
 • Bezpieczeństwo Personelu Medycznego
Dodatkowe informacje:
2023-01-23:  Podsumowanie badania PASAT OPEN za 2022 rok

Szanowni Państwo,

Przekazujemy Państwu artykuł stanowiący podsumowanie badania PASAT OPEN zrealizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w roku 2022.

Do udziału w badaniu przystąpiło ponad 50 tys. pacjentów z 134 szpitali, które dążą do podnoszenia jakości udzielanych świadczeń.

Badanie prowadzone jest w ramach statutowej działalności CMJ, udział szpitala w badaniu PASAT OPEN jest bezpłatny.

Zgłoszenie szpitala do badania PASAT OPEN jest możliwe za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.cmj.org.pl/open

Życzmy przyjemnej lektury i zachęcamy do badania potrzeb swoich pacjentów.

2023-01-09:  Zmiana w składzie Rady Akredytacyjnej

Informujemy, że w dniu 5 stycznia 2023 r. na podstawie art. 6 ust. 6 pkt 7 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2135) Minister Zdrowia Adam Niedzielski odwołał z funkcji członka Rady Akredytacyjnej prof. dr hab. n. med. Rafała Niżankowskiego.

2023-01-02:  Trzy Jednostki Diagnostyki Patomorfologicznej z akredytacją Ministra Zdrowia
Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Jednostki zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Pełna lista akredytowanych jednostek diagnostyki patomorfologicznej.
 • 2023-01-02:  Osiem akredytacji POZ
  Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

  Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia

  Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 185 placówek POZ

  2023-01-02:  Kolejne akredytacje dla szpitali
  Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

  Minister Zdrowia przyznał osiem certyfikatów akredytacyjnych. Wyróżnione podmioty to:

  Pierwsze trzy szpitale z listy zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część Program Akredytacji Szpitali, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia

  Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 169 szpitali

  2022-12-27:  Nowa akredytacja dla jednostki diagnostyki patomorfologicznej w Radomiu
  Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

  Minister Zdrowia przyznał akredytację. Wyróżniona jednostka to:

  Gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

  Placówka zdobyła certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 16 jednostek diagnostyki patomorfologicznej.

  2022-12-22:  Duchowość w medycynie

  PTODWM

  Opieka duchowa jako niezbędna składowa całościowej opieki nad chorym,

  Pod tym hasłem w dniach 6 do 16 grudnia odbyła się internetowa konferencja organizowana przez Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie

  Wykłady udostępnione dzięki uprzejmości wydawnictwa Medycyna Praktyczna. Polskie tłumaczenia wykładów z języka angielskiego organizatorzy udostępnią w styczniu 2023r.

  Zachęcamy to oglądania.

   WIĘCEJ...
  2022-12-21:  Materiały z Konferencji MIRCIM dostępne on-line

  MRCIM

  XIII Sympozjum Dylematy Etyczne w praktyce medycznej ,,Jak pogodzić medycynę z ekonomią",

  pod tym hasłem odbyło się 30 września 2022 w Krakowie spotkanie w ramach McMaster International Review Course in Interial Medicin.

  Dzięki wydawnictwu Medycyna Parktyczna mamy możliwość zapoznania się z bardzo interesującymi wykładami.

  Zachęcamy to oglądania.

   WIĘCEJ...
  2022-12-15:  "Chcielibyśmy mieć takie CMJ u siebie..."
  wizyta w CMJ

  W dniu 14 grudnia 2022 r. w Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia odbyła się wizyta V-ce Minister Zdrowia Ukrainy Pani #JrynaMykyczak. W wizycie brł udział rónież Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie, Pan Wiaczesław Wojnarowśkyj.

  Wizycie towaryszyły rozmowy o jakości, bezpieczenstwie i współpracy. Jedną z konluzji gości było: "Chcielibyśmy mieć takie CMJ u siebie."

  2022-03-02:  Solidarni z Ukrainą - wzory dokumentów z tłumaczeniem
  Solidarni z Ukrainą

  Szanowni Państwo,

  W momencie kryzysu humanitarnego konieczna jest solidarność z Ukrainą oraz wzajemna pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.

  W tym duchu przygotowaliśmy na stronach specjalną zakładkę.

  Zamieszczamy linki do dokumentów, które mogą być przydatne w kontakcie z pacjentami z Ukrainy,

  Pierwsze dokumenty udostępniamy dzięki uprzejmości WSZ w Przemyślu wraz ze zgodą na ich wykorzystanie.

  Zachęcamy do przesłania na adres sekretariat@cmj.org.pl Państwa materiałów do CMJ z którymi można podzielić się z innymi szpitalami.

  Z góry dziękuję,

  Michał Bedlicki
  Z-ca Dyrektora  WIĘCEJ...


  CMJ, ul. Bobrzyńskiego 12, 30-348 Kraków,
  tel./fax: (0-12) 423-20-88, 427-81-70, 427-81-71