Dział zawiera informacje, których źródłem jest CMJ lub szpitale z akredytacją.
 

2022-09-27:  Projekt Patomorfologia: zaproszenie na szkolenie
Logotyp projektu patomorfologia

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zaprasza na szkolenie z zakresu wymogów akredytacyjnych dla jednostek diagnostyki patomorfologicznej (zakładów i pracowni patomorfologii) dla kadry zarządzającej , w podmiotach leczniczych, realizowane w ramach projektu pn. "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kardy zarządzającej podmiotami leczniczymi".

Jednodniowe szkolenia odbędą się w dniach:
8 grudnia2022 i 9 grudnia 2022 r. w Krakowie.

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby z kadry zarządzającej: ordynatorzy, kierownicy zakładu / pracowni patomorfologii, kierownicy oddziałów, dyrekcja, zarząd podmiotu leczniczego i inne osoby pełniące funkcje kierownicze uczestniczące w procesie realizacji / zlecania badań patomorfologicznych.

Rejestracja poprzez stronę internetową www.cmj.org.pl/8grudnia i www.cmj.org.pl/9grudnia

Przeczytaj więcej o szkoleniu...

2022-03-02:  Solidarni z Ukrainą - wzory dokumentów z tłumaczeniem
Solidarni z Ukrainą

Szanowni Państwo,

W momencie kryzysu humanitarnego konieczna jest solidarność z Ukrainą oraz wzajemna pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.

W tym duchu przygotowaliśmy na stronach specjalną zakładkę.

Zamieszczamy linki do dokumentów, które mogą być przydatne w kontakcie z pacjentami z Ukrainy,

Pierwsze dokumenty udostępniamy dzięki uprzejmości WSZ w Przemyślu wraz ze zgodą na ich wykorzystanie.

Zachęcamy do przesłania na adres sekretariat@cmj.org.pl Państwa materiałów do CMJ z którymi można podzielić się z innymi szpitalami.

Z góry dziękuję,

Michał Bedlicki
Z-ca Dyrektora  WIĘCEJ...