Dział zawiera informacje, których źródłem jest CMJ lub szpitale z akredytacją.
 

2021-04-09:  Dodatkowa rekrutacja POZ do projektu - przedłużona!

logotyp POWER

W związku z czasowymi utrudnieniami na platformie ePUAP czas składania dokumentów rekrutacyjnych w ramach dodatkowej rekrutacji (VI edycja) do Projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa zostaje wydłużony do dnia 12.04.2021 r.

Jednocześnie przypominamy, że akceptujemy jedynie kwestionariusze wypełnione, podpisane i przesłane elektronicznie.

Dokumenty rekrutacyjne - kwestionariusz rekrutacyjny wypełniony i podpisany elektronicznie wraz z załącznikami należy przesłać do Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia za pośrednictwem platformy ePUAP (ścieżka: Katalog spraw/sprawy ogólne/pisma do urzędu /pismo ogólne do podmiotu publicznego/załatw sprawę). W tytule wiadomości proszę wpisać: "Rekrutacja POZ do projektu - VI edycja".

Do Projektu mogą zgłaszać się Podmioty Lecznicze spełniające łącznie następujące kryteria:

  • udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (niezbędne świadczenia lekarza POZ),
  • posiadanie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (niezbędne świadczenia lekarza POZ),
  • przystępowanie po raz pierwszy do procesu akredytacji - podmioty, w których nie przeprowadzono wcześniej przeglądu akredytacyjnego zgodnie z ustawą o akredytacji w ochronie zdrowia z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U.2016. 2135 t.j.), w oparciu o standardy akredytacyjne w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej, zatwierdzone Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w dniu 7 kwietnia 2011 r., (Dz.Urz.MZ.11.4.42 z dnia 14 kwietnia 2011 r.).
 WIĘCEJ...
2021-04-07:  Konferencja "Jakość w Opiece Zdrowotnej" - zmiana terminu!

Logo Konferencji

Uwaga!!!
Szanowni Państwo,
Z powodu sytuacji epidemicznej kraju został zmieniony termin
XXIV Ogólnopolskiej Konferencji "Jakość w Opiece Zdrowotnej".

Nowy termin: wrzesień/październik 2021 r.

 WIĘCEJ...
2021-02-21:  Akredytacje dla dziesięciu podmiotów POZ w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki"
Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację dziesięciu podmiotom POZ. Wyróżnione jednostki to:

Wszystkie placówki zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 251 placówek POZ oraz 204 szpitali.

2021-02-21:  Nowe akredytacje dla dwóch szpitali oraz trzech podmiotów POZ