Szpitale, które mają certyfikat akredytacyjny, uzyskują go od Ministra Zdrowia poprzez udział w programie akredytacji, która jest zewnętrzną oceną pracy szpitali, prowadzoną przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia od 1998 roku.

Choć akredytacja nie oznacza, że opieka i leczenie w szpitalu akredytowanym będzie zawsze idealna, to jednak pobyt tam jest bardziej bezpieczny. Akredytacja wprowadza możliwość indukowania przemian w opiece nad pacjentem, proponując model świadczeń oparty na tzw. dobrej praktyce zawartej w standardach akredytacyjnych. Zawierają one kwintesencję zasad etycznej opieki nad pacjentem, dobrej komunikacji i współpracy z jego bliskimi, zasad minimalizujących ryzyko zarówno diagnostyki, jak i terapii. To najwyższe w kraju standardy jakości i bezpieczeństwa opieki.

Informator, który Państwu udostępniamy dostarcza wiedzy na temat działań dla poprawy jakości opieki zdrowotnej, systemu akredytacji w Polsce, korzyści jakie ze sobą niesie dla pacjentów i dla personelu szpitala wdrożenie standardów akredytacyjnych. Korzyści te przedstawione są z różnych perspektyw i punktów widzenia: z perspektywy europejskiej i polskiej; z punktu widzenia Rzecznika Praw Pacjenta, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawicieli Towarzystw Ubezpieczeniowych, Samorządów i Dyrekcji Polskich Szpitali, które posiadają tytuł szpitala akredytowanego.

Pobierz informator: