Wniosek o udzielenie akredytacji

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/pas/wniosek-o-udzielenie-akredytacji-ue.php

Dokument Wniosek o udzielenie akredytacji dla szpitali udostępniony został w formacie PDF, który oprócz przeglądania treści dokumentu, pozwala użytkownikom wypełnić dokument w wersji elektronicznej. Niezbędny do tego celu jest darmowy program Adobe Acrobat Reader wersja 8.0 lub nowszy. Program można pobrać ze strony producenta

Jeżeli formularz nie otwiera się, lub treść dokumentu wyświetlana jest w nieprawidłowy sposób należy sprawdzić wersję zainstalowanego oprogramowania ( Adobe Acrobat Reader) i w razie konieczności zainstalować najnowszą wersję programu.

Aby usprawnić proces weryfikacji, do wniosku o udzielenie akredytacji dla szpitala należy dołączyć:

  1. pismo przewodnie (m.in. z propozycją terminu wizyty),
  2. statut podmiotu leczniczego,
  3. odpis aktualny KRS podmiotu leczniczego (lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
  4. oraz aktualny wypis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

CMJ, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,
tel./fax: (0-12) 423-20-88, 427-81-70, 427-81-71