Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy nabór szpitali do realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" w części " Zarządzanie Bezpieczeństwem Opieki". Celem projektu jest pomoc szkoleniowo-konsultacyjna dla szpitali w zorganizowaniu i wdrożeniu sytemu zgłaszania i analizowania zdarzeń niepożądanych według koncepcji merytorycznej opracowanej na potrzeby projektu.

Kryteria i zasady rekrutacji, opis działań jakimi będą objęte szpitale, jak również informacje o zobowiązaniach szpitali zakwalifikowanych do projektu opisane są w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 • Rekrutacja prowadzona będzie w dniach 24 kwietnia - 12 maja 2017 roku.
 • W wyniku rekrutacji do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 25 szpitali.
 • Czas organizacji i wdrażania sytemu zgłaszania i analizowania zdarzeń niepożądanych w szpitalach to czerwiec 2017 - marzec 2019.
 • Kwestionariusz rekrutacyjny należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w kopercie z dopiskiem: "REKRUTACJA SZPITALI - ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE na adres:

  Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
  Sekretariat pok. nr 217
  ul. Kapelanka 60
  30-347 Kraków

 • Osobami do kontaktu w sprawie projektu są p. Ewa Dudzik-Urbaniak, opiekun merytoryczny programu, tel. 504-677-760 i p. Kamila Luty, specjalista ds. wdrażania systemu zgłaszania zdarzeń niepożądanych, tel. 12 427-81-70 wew. 13

Zapraszamy do udziału w Projekcie!

Załączniki: