© PASAT - Pakiet Satysfakcja

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/pasat/koszt_pasata.php

Ile kosztuje PASAT?

Ceny badań:

 • Badanie PASAT HOSPIT, PASAT PEDIATRIA, SAPER, OPS (opieka psychiatryczna) - koszt: 2000 zł (z VAT)
 • Badanie PASAT POZ (przychodnie specjalistyczne, POZ)- koszt: 1500zł (z VAT)

Badanie PASAT zawiera:

 • ujednoliconą ankietę (400 egzemplarzy), która w kilkudziesięciu punktach będzie oceniać najważniejsze aspekty opieki nad pacjentem;
 • aplikację MS ACCESS 2000, służącą do zbierania danych w komputerze (konieczne jest posiadanie programu MS ACCESS 2000);
 • analizę danych i graficzną prezentację wyników a w tym:
  • zestawienia na wykresach kołowych, pierścieniowych, słupkowych i histogramach.
  • analiza Pareto
  • prezentowanie analiz dla każdego oddziału szpitalnego lub poradni (PASAT POZ) z osobna
  • raport dla każdego z oddziałów lub poradni
  • raport dla całej organizacji
  • dostęp do wyników przez strony www przez okres jedego roku.

Cena dodatkowych pakietów ankiet PASAT: 350 zł/400 szt.

Chcesz wiedzieć więcej?


CMJ, ul. Bobrzyńskiego 12, 30-348 Kraków,
tel.: (0-12) 12 383 47 15, 12 383 47 16