SAPER - Badania satysfakcji Personelu

Zach阠amy Pa駍twa do skorzystania z najnowszego narz阣zia badawczego - SAPER (Satysfakcja Personelu) , przygotowanego w CMJ a przydatnego do zarz眃zania jako禼i. Tym razem ocena dokonywana jest z punktu widzenia pracownika zak砤du opieki zdrowotnej.

Badanie SAPER pozwala na zapoznanie si z satysfakcj personelu i wyznaczenie g丑wnych priorytet體 do doskonalenia organizacji. Ocena jest dokonywana zar體no dla ca砮go ZOZ jak i poszczeg髄nych grup pracowniczych z osobna.

Narz阣zie oferowane jest w systemie PASAT

Aktualnie badania oferowane s na warunkach: 2000 PLN za badanie, w co wliczone s ankiety dla 400 pracownik體.