SAPER - Satysfakcja Personelu

Drukuj
Cofnij

JesteĹ› tutaj: www.cmj.org.pl/pasat/saper.php

SAPER - Badania satysfakcji Personelu

Zachęcamy Państwa do skorzystania z najnowszego narzędzia badawczego - SAPER (Satysfakcja Personelu) , przygotowanego w CMJ a przydatnego do zarz±dzania jako¶ci±. Tym razem ocena dokonywana jest z punktu widzenia pracownika zakładu opieki zdrowotnej.

Badanie SAPER pozwala na zapoznanie się z satysfakcj± personelu i wyznaczenie głównych priorytetów do doskonalenia organizacji. Ocena jest dokonywana zarówno dla całego ZOZ jak i poszczególnych grup pracowniczych z osobna.

Narzędzie oferowane jest w systemie PASAT

Aktualnie badania oferowane s± na warunkach: 2000 PLN za badanie, w co wliczone s± ankiety dla 400 pracowników.


CMJ, ul. Bobrzyńskiego 12, 30-348 Kraków,
tel.: (0-12) 12 383 47 15, 12 383 47 16