Opracowanie i pilotaż standardów akredytacyjnychIV kwartał 2020 - II kwartał 2021
Nabór i szkolenie wizytatorówIII/IV kwartał 2021-I/II kwartał 2022
Rekrutacja zakładów patomorfologii do projektuIV kwartał 2021 - I kwartał 2022
Seminaria dla kadry zarządzającejIV kwartał 2021 - IV kwartał 2022
Wizyty akredytacyjne w zakładach patomorfologiiII kwartał 2022 - I kwartał 2023