Rekrutacja w projekcie PATOMORFOLOGIA - nabór ii

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/patomorfologia/rekrutacja-2-edycja.php

REKRUTACJA ZAKŁADÓW PATOMORFOLOGII

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia rozpoczyna II edycję rekrutacji zakładów / pracowni patomorfologii do udziału w projekcie Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

W II edycji naboru, do projektu może zgłosić się podmiot leczniczy, który:

  • posiada w swojej strukturze zakład/pracownię patomorfologii, który:
    • zapewnia w miejscu kompleksową diagnostykę patomorfologiczną, niezbędną dla postawienia rozpoznania patomorfologicznego; która wykonuje łącznie badania cytologiczne, histopatologiczne, histochemiczne i immunohistochemiczne oraz badania śródoperacyjne;
    • funkcjonuje zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii (Dz.U.2017.2435).

W edycji II mogą uczestniczyć zarówno podmioty posiadające umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak i te które realizują badania patomorfologiczne na zlecenie podmiotów leczniczych posiadających umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych uprzejmie prosimy o zapoznanie się z:

Dokumenty rekrutacyjne prosimy składać do dnia 9 marca 2022 r. do Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP, elektronicznie na adres mailowy sekretariat@cmj.org.pl , za pośrednictwem poczty lub osobiście w Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków.

Zgłoszenie na szkolenie

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w ramach realizowanego projektu organizuje szkolenie dla kadry zarządzającej z zakresu wymogów standardów akredytacyjnych dla jednostek diagnostyki patomorfologicznej. Jednodniowe szkolenie planowane jest w marcu br. w Krakowie, w godzinach 9.00-16.00. Ze względu na sytuację epidemiczną, data realizacji szkolenia zostanie podana w terminie późniejszym.

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby z kadry zarządzającej tj.: kierownik zakładu/pracowni patomorfologii, kierownik oddziału chirurgii, dyrektor podmiotu leczniczego oraz inne osoby pełniące funkcje kierownicze uczestniczące w realizacji świadczeń zdrowotnych z zakresu patomorfologii.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny – organizator zapewnia catering, materiały szkoleniowe oraz nocleg w dniu poprzedzającym spotkanie. Koszt podróży pokrywa uczestnik we własnym zakresie.

Do udziału w szkoleniu wymagana jest rejestracja uczestników poprzez stronę internetową www.cmj.org.pl/marzec2022

Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji: Izabela Fic, tel. 535-265-965, mail: fic@cmj.org.pl

PLIKI DO POBRANIA:


CMJ, ul. Bobrzyńskiego 12, 30-348 Kraków,
tel.: (0-12) 12 383 47 15, 12 383 47 16