Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zaprasza na szkolenie z zakresu wymogów akredytacyjnych dla jednostek diagnostyki patomorfologicznej (zakładów i pracowni patomorfologii) dla kadry zarządzającej w podmiotach leczniczych, realizowane w ramach projektu pn. "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kardy zarządzającej podmiotami leczniczymi".

SZKOLENIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ w PODMIOTACH LECZNICZYCH WYKONUJĄCYCH / ZLECAJĄCYCH BADANIA PATOMORFOLOGICZNE

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby z kadry zarządzającej tj.:

    Uczestnikami szkolenia mogą być osoby z kadry zarządzającej tj.:
  • kierownik zakładu/pracowni patomorfologii,
  • dyrekcja / zarząd podmiotu leczniczego,
  • kierownik / ordynator oddziału,
  • pełnomocnik ds. jakości
  • oraz inne osoby pełniące funkcje kierownicze i uczestniczące w procesie realizacji / zlecania badań patomorfologicznych.
TERMINY SZKOLEŃ
8 grudnia 2022 r. - Kraków 9 grudnia 2022 r. - Kraków
Do udziału w szkoleniu wymagana jest rejestracja uczestników poprzez stronę internetową
www.cmj.org.pl/8grudnia www.cmj.org.pl/9grudnia
Udział w szkoleniu jest bezpłatny - zapewniamy wykłady, materiały szkoleniowe, catering oraz nocleg (w dniu poprzedzającym szkolenie).
Koszt podróży, parkingu itp. pokrywa uczestnik we własnym zakresie.

Osobą do kontaktu w sprawie szkoleń jest
Pani Elżbieta Bubula tel. 535265966, e-mail: bubula@cmj.org.pl