Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zaprasza na szkolenie dla kadry zarządzającej w podmiotach leczniczych z zakresu wymogów akredytacyjnych dla jednostek diagnostyki patomorfologicznej- zakładów i pracowni patomorfologii, realizowane w ramach projektu pn. "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz 7wzmocnienie kompetencji kardy zarządzającej podmiotami leczniczymi".
13 grudnia 2021 r. 14 grudnia 2021 r.
SZKOLENIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ w PODMIOTACH LECZNICZYCH
WYKONUJĄCYCH BADANIA PATOMORFOLOGICZNE (zakład lub pracownia patomorfologii w strukturze) ZLECAJĄCYCH WYKONANIE BADAŃ PATOMORFOLOGICZNYCH PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM (brak zakładu lub pracowni patomorfologicznej w strukturze)
Uczestnikami szkolenia mogą być osoby z kadry zarządzającej tj.:
  • kierownik zakładu/pracowni patomorfologii,
  • kierownik oddziału chirurgii,
  • dyrekcja / zarząd podmiotu leczniczego
  • oraz inne osoby pełniące funkcje kierownicze uczestniczące w realizacji świadczeń zdrowotnych z zakresu patomorfologii.
Szkolenie adresowane do osób z kadry zarządzającej tj.:
  • ordynator / kierownik oddziału,
  • dyrekcja / zarząd podmiotu leczniczego
  • oraz inne osoby pełniące funkcje kierownicze uczestnicząca w procesie zlecania badań patomorfologicznych.
Do udziału w szkoleniu wymagana jest rejestracja uczestników poprzez stronę internetową
 
www.cmj.org.pl/13grudnia

W pierwszej kolejności do udziału w szkoleniu zaproszone zostaną osoby z podmiotów leczniczych zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii (…)”

Do udziału w szkoleniu wymagana jest rejestracja uczestników poprzez stronę internetową
 
www.cmj.org.pl/14grudnia
Szkolenia odbędą się w
Hotelu Golden Tulip ul. Krakowska 28, 31-140 Kraków,
w godzinach 9:00-16:00.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny - organizator zapewnia catering, materiały szkoleniowe oraz nocleg w dniu poprzedzającym spotkanie.
Koszt podróży pokrywa uczestnik we własnym zakresie.

Osobą do kontaktu w sprawie szkoleń jest
Pani Elżbieta Bubula tel. 535265966, e-mail: bubula@cmj.org.pl