Gromadzenie i wykorzystanie danych przekazywanych przez witrynę www.cmj.org.pl

Centrum Monitorowania Jakości (CMJ) zarządzając witryną internetową www.cmj.org.pl gromadzi i wykorzystuje następujące informacje:

 • wynikajace z warunków technicznych realizacji połączeń internetowych (np. numery IP, nazwy hostów, kraj pochodzenia, czas realizacji połączenia, rodzaj systemu i in.);
 • wprowadzane przez Użytkowników do formularzy rejestracyjnych
 • przekazane przez Użytkowników na podstawie odrębnych umów (np. PASAT)

 

Przekazywanie informacji do CMJ

 • Osoby korzystające z serwisu www.cmj.org.pl pozostają anonimowe chyba, że zdecydują inaczej. 
 • Osoby chcące korzystać z rozszerzonych możliwości dostęu do informacji opublikowanych na witrynie CMJ muszą dobrowolnie wypełnić formularz rejestracji podając swoje imię, nazwisko, oraz adresy umożliwiające kontaktowanie się pracowników CMJ z Użytkownikiem.
 • Użytkownik przesyłając do CMJ informacje za pomocą witryny CMJ, oświadcza że:
  • są one zgodne z prawdą,
  • wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez CMJ w celu promocji (marketingu) produktów i firm.
 • Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. W tym celu należy zwrócić się korespondencyjnie na adres CMJ w Krakowie, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków.

 

Wykorzystanie informacji

 • Gromadzenie danych osobowych jest niezbędne aby móc dostaraczyć Użytkownikowi usługi, które ten chce zamówić w CMJ.
 • Dane osobowe mogą być wykorzystywane przez CMJ w celach marketingowych, w celu tworzenia ofert, które będą spełniały wymagania Użytkowników.
 • Gromadzone dane mogą być stosowane w celu ciągłego podnoszenia jakości dostarczanych usług.
 • Niektóre informacje mogą być przesyłane do Użytkownika w postaci tzw. pliku cookie, który pomaga personalizować serwis dla Użytkownika.
 • Użytkownik może zablokować akceptację plików cookie ale może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu www.cmj.org.pl

 

Ochrona informacji

 • Informacje przekazywane przez Użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim.
 • Użytkownik zobowiązuje się nieprzekazywać danych gromadzonych w jego imieniu przez CMJ. W szczególności dotyczy to przekazywania haseł dostępowych.
 • Hasła przekazywane Użytkownikom / przez Użytkowników podlegają procesowi nieodwracalnego kryptowania, które uniemożliwia odtworzenie hasła przez kogokolwiek.
 • Gromadzone informacje podlegają przetwarzaniu i są przechowywane zgodnie z polskim prawodawstwem
 • Użytkownik ma prawo zmieniać dane udostępnione CMJ w procesie rejestracji