baner programu operacyjnego

 

Szkolenia wizytatorów akredytacyjnych POZ

 

Szkolenia skierowane są do zamkniętej grupy osób wyłonionych w trakcie otwartego konkursowego naboru na szkolenie wizytatorów akredytacyjnych POZ. Nabór zakończył się w dniu 10.08.2016 r.

Po weryfikacji nadesłanych zgłoszeń pod względem spełniania wymagań formalnych oraz po przeprowadzeniu oceny merytorycznej i oceny spełniania kryteriów preferencyjnych ostatecznie na szkolenie wizytatorów akredytacyjnych w POZ zostało zakwalifikowanych 99 osób.

W ramach projektu przewidziano dwie edycje szkoleń (takie same) dla wizytatorów POZ.

Każda edycja składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap obejmuje dwudniowe szkolenie (seminarium szkoleniowe i praktyczne warsztaty), które zakończy się testem sprawdzającym i oceną pracy kandydatów. Kandydaci, którzy uzyskają najlepszy wynik z testu i oceny pracy podczas szkolenia, zostaną zakwalifikowani do udziału w drugim etapie - szkoleniowym przeglądzie akredytacyjnym.

Harmonogram naboru i szkoleń wizytatorów akredytacyjnych POZ
Nabór na szkolenie wizytatorów akredytacyjnych POZ
I edycja II edycja - nabór dodatkowyIII edycja - nabór uzupełniający
5 V - 31 V 2016
ZAKOŃCZONY
6 VI - 13 VI 2016
ZAKOŃCZONY
3 VIII - 10 VIII 2016
ZAKOŃCZONY
Szkolenia wizytatorów akredytacyjnych POZ
Zadanie I edycja szkoleńII edycja szkoleń
1-dniowe seminarium szkoleniowe w zakresie standardów akredytacyjnych 1 VII 2016, godz. 10 - 18, Kraków, HOTEL QUBUS, ul Nadwiślańska 6 ZREALIZOWANE 2 IX 2016, godz. 10 - 18, Warszawa, Hotel GROMADA CENTRUM Plac Powstańców Warszawy 2 ZREALIZOWANE
1-dniowe praktyczne warsztaty szkoleniowe z oceny dokumentacji medycznej i oceny standardów akredytacyjnych 2 VII 2016, godz. 9 - 16, Kraków, HOTEL QUBUS, ul Nadwiślańska 6 ZREALIZOWANE 3 IX 2016, godz. 9 - 16, Warszawa, Hotel GROMADA CENTRUM Plac Powstańców Warszawy 2 ZREALIZOWANE
Ocena pracy podczas szkolenia; kwalifikacja do II etapu szkolenia 1 - 2 VII 2016, Kraków HOTEL QUBUS, ul Nadwiślańska 6 ZREALIZOWANE 2 - 3 IX 2016, Warszawa, Hotel GROMADA CENTRUM Plac Powstańców Warszawy 2 ZREALIZOWANE
Szkoleniowe przeglądy akredytacyjne w jednostkach POZ 19 VII 2016, godz. 9 - 16, Katowice, NZOZ Przychodnia Lekarska "Dąbrówka", ul Le Ronda 6 ZREALIZOWANE 16 IX 2016, godz. 10 - 16, Zamość, NZOZ - PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO, ul. PRYMASA St. WYSZYŃSKIEGO 41A ZREALIZOWANE
4 VIII 2016, godz. 9 - 16, Katowice, NZOZ Przychodnia Lekarska "Dąbrówka", ul Le Ronda 6 ZREALIZOWANE 22 IX 2016, godz. 10 - 16, Otyń, "VITA" Zespół Lekarza Rodzinnego spółka cywilna Elżbieta Tomiak i Wspólnicy, ul Dworcowa 2 ZREALIZOWANE
30 VIII 2016, godz. 10 - 16, Warszawa, Przychodnia Lekarska "Orlik", ul Ostrobramska 101 ZREALIZOWANE 20 X 2016, godz. 10 - 16, Siemianowice Śląskie, "Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych FAMILIA", ul. Wiejska 20 ZREALIZOWANE
Spotkania roboczo-warsztatowe 1 x w roku Warszawa, 18 XI 2016, godz. 10:30 - 16:00, Warszawa, Hotel WIATRACZNA, ul. Czapelska 34a ZREALIZOWANE
Warszawa, 13 X 2017, godz. 10:00 - 16:00, Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza, sala A, piętro 26, Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa ZREALIZOWANE
Wisła, 19 IV 2018, godz. 12:00 - 16:00, Hotel Vestina***, ul. Malinka 35, 43-460 Wisła ZREALIZOWANE

Warszawa, 24 XI 2018, godz. 11:00 - 16:00, Sangate Hotel Airport, ul. Komitetu Obrony Robotników 32, 02-148 Warszawa ZREALIZOWANE

Warszawa, 14 XII 2019, godz. 10:00 - 15:00, Centrum Konferencyjne NIMBUS, Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa ZREALIZOWANE
Ocena pracy podczas przeglądów akredytacyjnych w jednostkach POZ2017 - 2020

Każdy z kandydatów został poinformowany o terminie i miejscu szkolenia, na które został zakwalifikowany.