baner programu operacyjnego

 

W związku z czasowymi utrudnieniami na platformie ePUAP czas składania dokumentów rekrutacyjnych w ramach dodatkowej rekrutacji (VI edycja) do Projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa zostaje wydłużony do dnia 15.04.2021 r. do godziny 12:00.

Jednocześnie przypominamy, że akceptujemy jedynie kwestionariusze wypełnione, podpisane i przesłane elektronicznie.

Dokumenty rekrutacyjne - kwestionariusz rekrutacyjny wypełniony i podpisany elektronicznie wraz z załącznikami należy przesłać do Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia za pośrednictwem platformy ePUAP (ścieżka: Katalog spraw/sprawy ogólne/pisma do urzędu /pismo ogólne do podmiotu publicznego/załatw sprawę). W tytule wiadomości proszę wpisać: "Rekrutacja POZ do projektu - VI edycja".

Do Projektu mogą zgłaszać się Podmioty Lecznicze spełniające łącznie następujące kryteria:

  • udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (niezbędne świadczenia lekarza POZ),
  • posiadanie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (niezbędne świadczenia lekarza POZ),
  • przystępowanie po raz pierwszy do procesu akredytacji - podmioty, w których nie przeprowadzono wcześniej przeglądu akredytacyjnego zgodnie z ustawą o akredytacji w ochronie zdrowia z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U.2016. 2135 t.j.), w oparciu o standardy akredytacyjne w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej, zatwierdzone Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w dniu 7 kwietnia 2011 r., (Dz.Urz.MZ.11.4.42 z dnia 14 kwietnia 2011 r.).
Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych uprzejmie prosimy o zapoznanie się z:

Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji podmiotów POZ: Agnieszka Wiechna, tel.: 535-265-964

PLIKI DO POBRANIA: