baner programu operacyjnego

 

Wyniki naboru na szkolenie wizytatorów akredytacyjnych POZ

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy pierwszą i drugą edycję naboru na szkolenie wizytatorów akredytacyjnych w podmiotach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) realizowane w ramach Projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki".

Po weryfikacji nadesłanych zgłoszeń pod względem spełniania wymagań formalnych oraz po przeprowadzeniu oceny merytorycznej i oceny spełniania kryteriów preferencyjnych ostatecznie na szkolenie wizytatorów akredytacyjnych w POZ zostało zakwalifikowanych 96 osób.

Wszystkie zakwalifikowane osoby zostały poinformowane w dniu 14.06.2016 r. drogą mailową oraz przesyłką listową o wynikach naboru.

Każdy z kandydatów został poinformowany o terminie i miejscu szkolenia, na które został zakwalifikowany.

Dziękujemy wszystkim osobom zainteresowanym tematyką poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki nad pacjentem, które wysłały do nas zgłoszenia i zechciały wziąć udział w naborze.