Pracownicy Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/pracownicy.php

  • Halina Kutaj - Wąsikowska, Dyrektor CMJ, , tel. wew. 20
  • Mirosław Piotrowski, Kierownik Działu Akredytacji,
  • Ewa Dudzik-Urbaniak,
  • Marcin Kalinowski, , tel. wew. 27
  • Barbara Kutryba,
  • Monika Matraj, , tel. wew. 22

CMJ, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,
tel./fax: (0-12) 423-20-88, 427-81-70, 427-81-71