Nasze dane teleadresowe

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Bobrzyńskiego 12
30-348 Kraków

tel.: 12 383 47 15, 12 383 47 16

  • Andrzej Warunek, Kierownik Działu Standaryzacji, adres email: warunek@cmj.org.pl, tel. wew. 28, tel. kom. 533 301 722,
  • Mateusz Bochenek, adres email: bochenek@cmj.org.pl, tel. wew. 34 tel. kom. 535 265 965,