Nasze dane teleadresowe

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Bobrzyńskiego 12
30-348 Kraków

tel.: 12 383 47 15, 12 383 47 16

  • Elżbieta Bubula, Kierownik Działu Doskonalenia i Edukacji, adres email: bubula@cmj.org.pl, tel. wew. 32 tel. kom. 535 265 966,
  • Jolanta Węgrzyn, adres email: wegrzyn@cmj.org.pl, tel. wew. 33 tel. kom. 535 301 445,