Kontakt z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/pracownicy.php

Nasze dane teleadresowe

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Bobrzyńskiego 12
30-348 Kraków

tel.: 12 383 47 15, 12 383 47 16

  • Elżbieta Bubula, Kierownik Działu Doskonalenia i Edukacji, adres email: bubula@cmj.org.pl, tel. wew. 32 tel. kom. 535 265 966,
  • Jolanta Węgrzyn, adres email: wegrzyn@cmj.org.pl, tel. wew. 33 tel. kom. 535 301 445,

CMJ, ul. Bobrzyńskiego 12, 30-348 Kraków,
tel.: (0-12) 12 383 47 15, 12 383 47 16