Kontakt z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/pracownicy.php

Nasze dane teleadresowe

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Bobrzyńskiego 12
30-348 Kraków

tel.: 12 383 47 15, 12 383 47 16

Kierownictwo Centrum Monitorowania Jakości
sekretariat@cmj.org.pl

 • Agnieszka Pietraszewska-Macheta, Dyrektor CMJ, tel. wew. 20, APM
 • Michał Bedlicki, Z-ca Dyrektora, tel. wew. 21, MB

Sekretariat
sekretariat@cmj.org.pl

 • Magdalena Jasińska, tel. wew. 20, tel. kom. 513 086 184,

Księgowość

 • Joanna Wołosiuk, Główny Księgowy,
 • Alicja Sałaś, Starszy specjalista ds. finansowo-księgowych, tel. wew. 12, tel. kom. 535 115 537,

Inspektor Ochrony Danych

 • Andrzej Warunek, Inspektor Ochrony Danych, tel. wew. 28,

Dział Akredytacji
akredytacja@cmj.org.pl

 • Mirosław Piotrowski, Kierownik Działu Akredytacji, tel. kom. 535 353 235,
 • Marcin Kalinowski, tel. wew. 27, tel. kom. 512 229 773,
 • Barbara Kutryba,
 • Sabina Łyczakowska, tel. wew. 23, tel. kom. 535 265 969, sl
 • Monika Mrowca-Kuscorz, tel. wew. 30,
 • Natalia Szklarczyk-Baś, tel. wew. 68, tel. kom. 535 265 803, NatSz
 • Agnieszka Wiechna, tel. kom. 535 265 964,

Dział Standaryzacji

 • Andrzej Warunek, Kierownik Działu Standaryzacji, tel. wew. 28,, tel. kom. 533 301 722, AW
 • Mateusz Bochenek, tel. wew. 34, tel. kom. 535 265 965, mboch
 • Olga Konopka, tel. wew. 38, tel. kom. 535 265 967,

Dział Doskonalenia i Edukacji

 • Elżbieta Bubula, Kierownik Działu Doskonalenia i Edukacji, tel. wew. 32, tel. kom. 535 265 966, EB

Sekcja Administracyjno - Techniczna

 • Jolanta Kistela,
 • Agnieszka Kubiszowska, Kierownik Sekcji Administracyjno - Technicznej, tel. wew. 11, tel. kom. 575 265 969, AF
 • Jolanta Węgrzyn, tel. wew. 33, tel. kom. 535 301 445, JW

CMJ, ul. Bobrzyńskiego 12, 30-348 Kraków,
tel.: (0-12) 12 383 47 15, 12 383 47 16