Projekty CMJ współfinansowane ze środków UE w ramach EFS

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/projekty.php

Projekty realizowane przez CMJ współfinansowane ze środków UE w ramach EFS

Logotyp POWR

logotyp projektu POZ

Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki

logotyp projektu PAS

Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki


Projekty zrealizowane

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Logotypy UE

Projekt systemowy Bezpieczny Szpital - Bezpieczny Pacjent

Projekt "Bezpieczny Szpital - Bezpieczny Pacjent" realizowany do 30 czerwca 2015 r.

Projekt systemowy Wsparcie Akredytacji

Projekt "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej" realizowany do 17 października 2014 r.


CMJ, ul. Bobrzyńskiego 12, 30-348 Kraków,
tel.: (0-12) 12 383 47 15, 12 383 47 16