Projekty CMJ współfinansowane ze ¶rodków UE w ramach EFS

Drukuj
Cofnij

JesteĹ› tutaj: www.cmj.org.pl/projekty.php

Projekty realizowane przez CMJ współfinansowane ze ¶rodków UE w ramach EFS

Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jako¶ci i bezpieczeństwa opieki

Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jako¶ci i bezpieczeństwa opieki


Projekty zrealizowane

Projekty współfinansowane przez Unię Europejsk± w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt systemowy Bezpieczny Szpital - Bezpieczny Pacjent

Projekt "Bezpieczny Szpital - Bezpieczny Pacjent" realizowany do 30 czerwca 2015 r.

Projekt systemowy Wsparcie Akredytacji

Projekt "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej" realizowany do 17 paĽdziernika 2014 r.


CMJ, ul. Kapelanka 60, 30-347 KrakĂłw,
tel./fax: (0-12) 423-20-88, 427-81-70, 427-81-71