Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dokonuje oceny jakości świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia.

Ocena prowadzona jest w oparciu o dane uzyskane z kwestionariuszy oceny wypełnianych przez Kierowników Klinik/Ordynatorów Oddziałów i akceptowanych przez dyrektorów jednostek, realizujących świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa.

Aktualnie ocenie podlega realizacja poniższych procedur za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.:

Prosimy o pobranie kwestionariuszy, odesłanie w wersji elektronicznej na adres adres email oraz wydrukowanie i odesłanie w wersji papierowej pocztą do Centrum Monitorowania Jakości w terminie do 24 listopada 2021 roku.

 • Procedura nr 1; Przeszczepienie wątroby:
  część I - ocena ogólna
  część II - sprzęt specjalistyczny - rozesłany na indywidualne adresy email
 • Procedura nr 2; Przeszczepienie serca:
  część I - ocena ogólna
  część II - sprzęt specjalistyczny - rozesłany na indywidualne adresy email
 • Procedura nr 3; Przeszczepienie płuca:
  część I - ocena ogólna
  część II - sprzęt specjalistyczny - rozesłany na indywidualne adresy email