Procedury wysokospecjalistyczne Ministerstwa Zdrowia

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/standaryzacja/procedury.php

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dokonuje oceny jakości świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia.

Ocena prowadzona jest w oparciu o dane uzyskane z kwestionariuszy oceny wypełnianych przez Kierowników Klinik/Ordynatorów Oddziałów i akceptowanych przez dyrektorów jednostek, realizujących świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa.

Aktualnie ocenie podlega realizacja poniższych procedur za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r.:

Prosimy o pobranie kwestionariuszy, odesłanie w wersji elektronicznej na adres adres email oraz wydrukowanie i odesłanie w wersji papierowej pocztą do Centrum Monitorowania Jakości w terminie do 16 listopada 2020 roku.

 • Procedura nr 1; Przeszczepienie wątroby:
  część I - ocena ogólna
  część II - sprzęt specjalistyczny - rozesłany na indywidualne adresy email
 • Procedura nr 2; Przeszczepienie serca:
  część I - ocena ogólna
  część II - sprzęt specjalistyczny - rozesłany na indywidualne adresy email
 • Procedura nr 3; Przeszczepienie płuca:
  część I - ocena ogólna
  część II - sprzęt specjalistyczny - rozesłany na indywidualne adresy email
 • Procedura nr 5; Przeszczepienie komórek wysp trzustkowych
  część I - ocena ogólna
  część II - sprzęt specjalistyczny - rozesłany na indywidualne adresy email
 • Procedura nr 11; Kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających.


CMJ, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,
tel./fax: (0-12) 423-20-88, 427-81-70, 427-81-71