W ramach współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) i konsutlantami krajowymi opracowaliśmy nowe propozycje Kart dla sześciu specjalności zabiegowych. Karty są rekomendowane przez konsultantów krajowych. Zachęcamy do ich pobrania i wdrożenia w praktyce zabiegowej na blokach operacyjnych.

Okołooperacyjna Karta Kontrolna zaadaptowana została dla następujących specjalności:

  • Ortopedia
  • Neurochirurgia
  • Kardiochirurgia
  • Ginekologia i położnictwo
  • Chirurgia dziecięca
  • Okulistyka

Do pobrania: