Okołooperacyjna Karta Kontrolna - zaproszenie dla szpitali

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/who/okk/o_karcie.php

Zapraszamy szpitale do poprawy bezpieczeństwa zabiegów chirurgicznych poprzez udział w inicjatywie WHO "Bezpieczna chirurgia ratuje życie". Jest to element działań World Alliance for Patient Safety, nakierowanych na ograniczenie liczby komplikacji i zgonów operowanych pacjentów.

Wspierając zespoły zabiegowe w ograniczeniu liczby takich zdarzeń, WHO po konsultacjach z lekarzami chirurgii i anestezjologii, pielęgniarkami anestezjologicznymi i operacyjnymi oraz przedstawicielami pacjentów, opracowało Okoooperacyjną Kartę Kontrolną -OKK, która może być stosowana na każdej sali operacyjnej na całym świecie. W wersji oryginalnej Karta jest dostępna na stronie: www.who.int/patientsafety/challenge/safe.surgery/en/index.html

Karta jest narzędziem służącym do wspierania przyjętych/ zaadaptowanych działań na rzecz bezpieczeństwa oraz promowania skutecznej komunikacji i dobrej współpracy w multidyscyplinarnym zespole. Okołooperacyjna Karta Kontrolna nie jest elementem polityki regulacyjnej ani ustawowej, lecz narzędziem, służącym klinicystom i innym profesjonalistom medycznym, zaangażowanym w poprawę bezpieczeństwa w celu ograniczenia możliwych do uniknięcia zgonów i powikłań.

Proponujemy Państwu włączenie się w poprawę bezpieczeństwa opieki chirurgicznej poprzez wdrożenie Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej.

Karta została zaadaptowana do specyfiki środowiska chirurgii w Polsce przez Ośrodek Współpracy z WHO w CMJ. Pilotaż Karty został przeprowadzony w 5 szpitalach:

  • Publiczny Specjalistyczny ZOZ, Szpital im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu
  • Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
  • ZOZ w Suchej Beskidzkiej
  • Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Warszawa
  • Medicover Szpital w Warszawie

Wnioski z pilotażu zostały przedstawione 10 listopada 2009 na konferencji w Ministerstwie Zdrowia; stanowiły podstawę ostatecznej modyfikacji OKK.

Zainteresowane szpitale proszone są o rejestrację poprzez wypełnienie i przesłanie faxem formularza rejestracyjnego w celu włączenia szpitali stosujących OKK w globalną sieć szpitali promujących bezpieczną chirurgię.


CMJ, ul. Bobrzyńskiego 12, 30-348 Kraków,
tel.: (0-12) 12 383 47 15, 12 383 47 16