Adaptacja OKK

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/who/okk/okk-adaptacja.php

10 grudnia 2012 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie inicjujące adaptację Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej (OKK) w wybranych specjalnościach zabiegowych. Spotkanie zostało zorganizowane przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia WHO CC, Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce oraz Ministerstwo Zdrowia

Działanie realizowane jest w ramach inicjatywy "Światowego Sojuszu na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów" w "Bezpieczna Chirurgia Ratuje Życie" koordynowanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Każdego roku na całym świecie wykonuje się przeszło 234 miliony operacji - badania wykazują iż znaczący ich procent jest powikłany różnymi komplikacjami, w tym zgonami których można było uniknąć. Szacuje się, że w krajach wysokorozwiniętych poważne komplikacje występują u 3 - 16% pacjentów hospitalizowanych z powodu zabiegów chirurgicznych. Toteż jedną z inicjatyw WHO było wypracowanie Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej (OKK).

Celem Karty jest zwiększenie bezpieczeństwa chirurgicznego poprzez demokratyzację komunikacji w zespole operacyjnym i identyfikację punktów krytycznych, które, pomyślnie zweryfikowane, w udokumentowany sposób redukują niepomyślny wynik zabiegu operacyjnego. Kartę można wdrożyć w każdym systemie ochrony zdrowia, bez względu na poziom jego finansowania i rozwoju.

Zgodnie z wytycznymi WHO oraz ze względu na konieczność szerszego rozpowszechnienia Karty w polskim systemie ochrony zdrowia, Karta zostanie zaadaptowana do specyfiki wybranych specjalności zabiegowych, takich jak: ortopedia, kardiochirurgia, okulistyka, ginekologia, neurochirurgia.

Instytucją koordynującą i merytorycznie nadzorującą tą inicjatywę jest Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia WHO CC.


CMJ, ul. Bobrzyńskiego 12, 30-348 Kraków,
tel.: (0-12) 12 383 47 15, 12 383 47 16