Zgłoś nowe wydarzenie

 1. Promocja WORLD PATIENT SAFETY DAY 2022 wśród szpitali uczestniczących w PASAT OPEN
  • Przekazanie informacji dotyczącej Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta 2022 poczas webinarium PASAT OPEN (udział wzięło kilkadzisiąt szpitali)
  • Miejsce: Cała Polska
 2. Obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta w UDSK w Białymstoku
  • W związku z obchodami Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta w dn. 17.09, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku podjął następujące inicjatywy w celu uświadomienia Pacjentów/ ich rodziców oraz Pracowników na temat bezpieczeństwa leków: - Przygotowaliśmy broszurę z hasłem kampanii, zasadami bezpiecznego stosowania leków oraz połączyliśmy to z informacją jak i gdzie zgłaszać niepożądane działania leków (ndl), którą zamieściliśmy w naszych social mediach i na stronie www oraz umieściliśmy na tablicach informacyjnych w szpitalu, - Kierownik naszej Apteki Szpitalnej odbyła spotkanie z pielęgniarkami oddziałowymi i rozpoczęła spotkania z lekarzami (podczas odpraw lekarskich), aby omówić bezpieczeństwo leków i przypomnieć zasady zgłaszania działań niepożądanych, - Przypomnieliśmy także naszym Pracownikom w cotygodniowym Biuletynie Szpitala zasady bezpiecznego stosowania leków oraz praktykę zgłaszania ndl, - A w planach mamy- kontynuując hasło kampanii- przeprowadzenie szkolenia w zakresie racjonalnej antybiotykoterapii dla personelu lekarskiego (w ramach naszych cotygodniowych posiedzeń epikryzowych) przez Zespół do Realizacji Szpitalnej Polityki Antybiotykowej i Farmakoterapii.
  • Miejsce: Białystok
  • Więcej informacji: https://udsk.pl/17-wrzesnia-swiatowy-dzien-bezpieczenstwa-pacjenta/
 3. Obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta w UDSK w Białymstoku
  • W związku z obchodami Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta w dn. 17.09, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku podjął następujące inicjatywy w celu uświadomienia Pacjentów/ ich rodziców oraz Pracowników na temat bezpieczeństwa leków: - Przygotowaliśmy broszurę z hasłem kampanii, zasadami bezpiecznego przyjmowania leków oraz połączyliśmy to z informacją jak i gdzie zgłaszać niepożądane działania leków (ndl), którą zamieściliśmy w naszych social mediach i na stronie www oraz umieściliśmy na tablicach informacyjnych w szpitalu, - Kierownik naszej Apteki Szpitalnej odbyła spotkanie z pielęgniarkami oddziałowymi i rozpoczęła spotkania z lekarzami (podczas odpraw lekarskich), aby omówić bezpieczeństwo leków i przypomnieć zasady zgłaszania działań niepożądanych, - Przypomnieliśmy także naszym Pracownikom w cotygodniowym Biuletynie zasady bezpiecznego przyjmowania leków i praktykę zgłaszania ndl, - A w planach mamy- kontynuując hasło kampanii- przeprowadzenie szkolenia w zakresie racjonalnej antybiotykoterapii dla personelu lekarskiego (w ramach naszych cotygodniowych posiedzeń epikryzowych) przez Zespół do Realizacji Szpitalnej Polityki Antybiotykowej i Farmakoterapii.
  • Miejsce: Białystok
  • Więcej informacji: https://pl-pl.facebook.com/udskbialystok/
 4. Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta - 17 września
  • Na stronie internetowej szpitala umieszczono komunikat dotyczący ŚWIATOWEGO DNIA BEZPIECZEŃSTWA PACJENTA oraz informacje na temat bezpiecznej farmakoterapii. Wśród pacjentów i odwiedzających rozprowadzano: - pomarańczowe ulotki z zasadami bezpiecznego stosowania leków i suplementów diety, - LISTY AKTUALNIE PRZYJMOWANYCH LEKÓW, witamin, ziół, suplementów diety, - informacje jak zgłaszać działanie niepożądane leku. Opracowano analizę polipragmazji. Wyniki oraz wnioski z analizy zostaną omówione na najbliższych odprawach Ordynatorów i Pielęgniarek Koordynujących oraz zamieszczone w serwisie intranetowym.
  • Miejsce: Chrzanów
  • Więcej informacji: http://szpital-chrzanow.pl/
 5. Bezpieczna Farmakoterapia
  • 17 września w ramach obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie zaplanował działania związane z hasłem tegorocznych obchodów: Bezpieczeństwo Farmakoterapii (Medication Safety). Zaplanowane działania będą skierowane do środowiska lokalnego (mieszkańców Ciechanowa i okolic, pacjentów szpitala) oraz pracowników szpitala (zespoły terapeutyczne oddziałów szpitalnych). 1. W działaniach do środowiska lokalnego zwrócimy uwagę na pojęcie adherence, czy adherencji, które związane jest z compliance, czyli przestrzeganiem zaleceń lekarskich. Persistence, czyli systematyczność, wytrwałość w stosowaniu terapii i jej nieprzerywanie oraz concordance współpraca pacjenta i lekarza w dokonaniu wyboru terapii. Ważnym aspektem będzie wielolekowość, polipragmazja oraz działania niepożądane leków. Zaplanowaliśmy: -audycję w Radio KRDP FM z udziałem Specjalisty Farmacji klinicznej Pani Renaty Mańkowskiej Tarka, -umieszczenie informacji na stronie internetowej szpitala oraz na facebooku szpitala, -uczestnictwo Specjalisty Farmacji klinicznej Pani Renaty Mańkowskiej Tarka w IV Ciechanowskich Senioraliach, -przeprowadzenie seminarium edukacyjnego dla uczniów programu Szkoła Promocji Zdrowia na temat bezpiecznej farmakoterapii. 2. Działania skierowane do pracowników szpitala będą kontynuacją wcześniej podejmowanych inicjatyw w zakresie bezpieczeństwa farmakoterapii: -realizacja zadań związanych z wytycznymi audytu Farmakologa Klinicznego dr hab.n.med. Jarosława Woronia. -systematyczne (raz w miesiącu) audyty specjalisty farmacji szpitalnej w oddziałach szpitalnych i analiza kart zleceń pod katem bezpiecznej farmakoterapii, -aktualizacja procedury Podawanie leków-oznaczenie miejsc przygotowywania leków komunikatem UWAGA-rozkładam leki nie przeszkadzać.
  • Miejsce: Ciechanów
  • Więcej informacji: www.szpitalciechanow.com.pl
 6. Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta
  • W szpitalu w SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu stale podnosimy kompetencje w zakresie właściwego aplikowania i informowania Pacjentów o lekach stosowanych podczas terapii. Przeprowadzone zostały szkolenia w zakresie antybiotykoterapii, właściwego doboru rozmaitych leków oraz nowoczesnych metod leczenia. Przygotowano specjalnie na tą okazje plakaty informacyjne, a personel medyczny solidaryzuje się poprzez pomarańczowe wstążeczki przypięte do ubrań. Informacje oraz wywiad z profesorem Woroniem zostały umieszczone na naszej stronie internetowej. Natomiast na Facebooku krótka relacja z tego wydarzenia.
  • Miejsce: Kędzierzyn-Koźle
  • Więcej informacji: https://www.e-szpital.eu/ak-dzien-bezpieczenstwa-pacjenta/
 7. Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II
  • Z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II odbyło się spotkanie zorganizowane przez Biuro ds. Jakości, z udziałem Pana Michała Bedlickiego - p.o. Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Ponadto na wszystkich drzwiach wejściowych pawilonów medycznych zostały umieszczone plakaty promujące Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta.
  • Miejsce: Kraków
  • Więcej informacji: https://www.szpitaljp2.krakow.pl/swiatowy-dzien-bezpieczenstwa-pacjenta-w-naszym-szpitalu/
 8. Obchody światowego dnia Bezpieczeństwa Pacjenta w Szpitalu Medikor Grupy Neomedic
 9. 17 września- Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta
  • Kampanię propagującą Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta będziemy prowadzić w okresie od 16 do 20 września 2022 roku: 1. Obchody w naszym Szpitalu rozpoczniemy już w czwartek prelekcją dla kadry lekarskiej na temat najczęstszych, prawdopodobnych, bardzo istotnych i istotnych interakcji lekowych i ich ewentualnych skutków klinicznych zidentyfikowanych podczas przeglądu punktowego stosowanej w Szpitalu farmakoterapii. 2. Przy wejściu głównym do szpitala zawiśnie baner informujący o obchodach ŚDBP 3. Przygotowaliśmy pomarańczowe ulotki informacyjne dla pacjentów i ich rodzin propagujące aktywne zaangażowanie w bezpieczne stosowanie leków- każdy pacjent, który przyjdzie do naszego szpitala w tym okresie otrzyma ulotkę. 4. W tych dniach personel szpitala będzie nosił na swoich umundurowaniach pomarańczowe wstążki, symbolizujące to święto.
  • Miejsce: Ozimek
  • Więcej informacji: https://www.emc-sa.pl/o-nas/aktualnosci/17-wrzesnia-2022-swiatowy-dzien-bezpieczenstwa-pacjenta
 10. Obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta w Szpitalu w Pile
  • Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica dołączył do obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta.Już od 16 września w naszym Szpitalu pojawiły się plakaty informujące o Światowym Dniu Bezpieczeństwa Pacjenta. Plakaty zostały rozwieszone w Punkcie Przyjęć Planowych oraz w pozostałych oddziałach szpitalnych i Zakładach Diagnostycznych. W tym dniu w naszym Szpitalu dominował kolor pomarańczowy. Każdy pacjent wypisany w dniach 16 lub 17 września otrzymał przygotowaną przez Aptekę Szpitalną ulotkę: Jak bezpiecznie stosować leki? (na pomarańczowej kartce) wraz z pomarańczowym balonem na pomarańczowej wstążce. Natomiast na naszych najmłodszych pacjentów czekały lizaki o smaku pomarańczowym. W tym dniu odbyło się również szkolenie tematyczne dla personelu szpitala, a przedsięwzięcie uświetnił tort z symbolem Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta oraz marchewkowe i dyniowe ciasteczka również w kolorze pomarańczowym.
  • Miejsce: Piła
  • Więcej informacji: https://szpitalpila.pl/aktualnosci/dominowal-kolor-pomaranczowy,116
 11. Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta
  • 1. W dniu 15.09.2022 r. od godziny 11 do 12 w ramach Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta, który przypada na dzień 17 września, w holu głównym Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II w Polanicy-Zdroju, zorganizowano punkt informacyjny, gdzie zgodnie z hasłem tegorocznego Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta - Bezpieczeństwo Farmakoterapii informowano pacjentów o możliwości zgłaszania działań niepożądanych po lekach. Każdorazowo omówiono tryb składania takiego niepożądanego działania czyli: gdzie należy zaraportować takie działanie, jakie działania należy zgłaszać, skąd pozyskać formularz zgłoszenia działania niepożądanego, jaką drogą można składać takie zawiadomienia oraz kto może je złożyć. 2. Na tablicach ogłoszeń w oddziałach szpitalnych oraz poradniach specjalistycznych, zakładach rozwieszono informację na papierze koloru pomarańczowego o obchodach w dniu 17 września 2022 Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta.
  • Miejsce: Polanica-Zdrój
  • Więcej informacji: https://www.scm.pl
 12. Bezpieczeństwo Pacjenta
 13. Bezpieczeństwo Pacjenta
 14. Podnoszenie bezpieczeństwa opieki zdrowotnej w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny w Rudnej Małej
  • Umieszczenie na stronach szpitala banneru propagującego informacje o Światowym Dniu Bezpieczeństwa Pacjenta. Zgodnie z hasłem tegorocznego Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta - Bezpieczeństwo Farmakoterapii Komitet Terapeutyczny szpitala opracował analizę poprawności kart zleceń, interakcji lekowych i polipragmazji. Wnioski z analizy omówiono i przekazano personelowi medycznemu szpitala. Na terenie szpitala zorganizowano punkt informacyjny promujący działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa opieki zdrowotnej w szpitalu.
  • Miejsce: Rudna Mała
  • Więcej informacji: https://www.klinika-rzeszow.pl/
 15. BEZPIECZNY SZPITAL , BEZPIECZNY LEK BEZPIECZNY PACJENT
  • -ZORGANIZOWANIE w dniu 14.09.2022 SPOTKANIA KIEROWNICTWA ZAKŁADU podczas KTÓREGO PRZEDSTAWIONE ZOSTAŁO TEGOROCZNE HASŁO ( KOLOR PRZEWODNI SPOTKANIA POMARANCZOWY) -OZNAKOWANIE GŁÓWNEGO WEJSCIA DO SZPITALA ULOTKAMI bezpieczny szpital ,bezpieczny lek, bezpieczny pacjent , BALONAMI KOLORU POMARANCZOWEGO -UMIESZCZENIE INFORMACJI WRAZ ZE ZDJĘCIAMI NA STRONIE SZPITALA POD HASŁEM ,,Bezpieczeństwo Farmakoterapii -przygotowanie przez farmaceutów szpitalnych i umieszczenie na stronie szpitala artykułu ,,BEZPIECZNA FARMAKOTERAPIA'' -
  • Miejsce: Sandomierz
  • Więcej informacji: www.sand.pl
 16. Obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta w szpitalu w Śremie
  • W ramach obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta dnia 16 września zaplanowano spotkanie farmaceutów z kadrą lekarską i pielęgniarską w celu omówienia zasad bezpiecznego stosowania leków. W gablotach naszego szpitala wywieszono plakaty informujące o tym dniu i będą odbywały się rozmowy na temat leczenia lekami, tak aby nie przynosiły szkody. Za zgodą Burmistrza Śremu, został podświetlony most kolorem pomarańczowym.Na stronie internetowej umieszczono informację na temat Światowego dnia bezpieczeństwa pacjenta.
  • Miejsce: Śrem
  • Więcej informacji: https://www.reumatologia.srem.net/asp/swiatowy-dzien-bezpieczenstwa-pacjenta,116,artykul,1,36
 17. Bezpieczeństo Farmakoterapii jako temat przewodni tegorocznego Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta
  • Informacja na stronie FB szpitala o światowym Dniu Bezpieczeństwa Pacjenta, wraz z tegorocznym tematem przewodnim. Informacja o powołanym w szpitalu Zespole multidyscyplinarnym ds. farmakoterapii wraz z wykazem zadań Zespołu. Informacja o możliwości zgłaszania działań niepożądanych leków do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wraz z linkiem do wniosku.
  • Miejsce: Trzebnica
  • Więcej informacji: https://www.facebook.com/szpital.trzebnica/posts/490454346422845
 18. Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta
  • Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu udostępnił na stronie www oraz portalu społecznościowym(FB)fanpage Szpitala - Plakat promujący Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta pod hasłem: "Leki bez szkody." Ponadto pracownicy naszego Szpitala włączą się do obchodów poprzez: -rozwieszenie na terenie Szpitala plakatów informujących o Światowym Dniu Bezpieczeństwa Pacjenta, - edukację pacjentek na temat bezpiecznego zażywania przepisanych leków, potencjalnych skutków ubocznych stosowanych leków oraz bezpiecznego ich przechowywania.
  • Miejsce: Wałbrzych
  • Więcej informacji: https://www.szpital.walbrzych.pl/
 19. BEZPIECZEŃSTWO FARMAKOTERAPII
  • W dniu 17.09.2022 obchodzony jest "ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA PACJENTA". Tegorocznym tematem promowanym przez Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o .o. jest: BEZPIECZEŃSTWO FARMAKOTERAPII. Kolorem Dnia jest kolor POMARAŃCZOWY. W ramach obchodów w Szpitalu odbędzie się szkolenie pt.: BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA W PROCESIE FARMAKOTERAPII przygotowane przez Panią kierownik Apteki - Aleksandrę Meisner-Wasilewską. Szkolenie odbędzie się w poniedziałek 19.09.2022 w godz. 12:00-13:00 w Auli w Budynku Głównym. Odbiorcami szkolenia jest personel medyczny. Link do szkolenia https://klinika-zabrze.med.pl/swiatowy-dzien-bezpieczenstwa-pacjenta-2/ Szpital udostępnił na swojej stronie post promujący wydarzenie w którym przybliżone zostały zasady postępowania z lekami. https://klinika-zabrze.med.pl/swiatowy-dzien-bezpieczenstwa-pacjenta/ Ponadto podejmowane są działania dotyczące edukacji pacjentów przez personel medyczny w zakresie bezpieczeństwa farmakoterapii z wykorzystanie broszury CMJ oraz ulotki dot. bezpieczeństwa farmakoterapii. Ulotka oraz plakat informacyjny o Światowym Dniu Bezpieczeństwa Pacjenta zostały upublicznione na Tablicach Ogłoszeń dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o. o. na każdym z Oddziałów.
  • Miejsce: Zabrze
  • Więcej informacji: https://klinika-zabrze.med.pl/swiatowy-dzien-bezpieczenstwa-pacjenta/
 20. Bezpieczeństwo Farmakoterapii - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
  • Mając na uwadze tegoroczne hasło Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta: Bezpieczeństwo Farmakoterapii - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu popierając wszelkie działania poprawy bezpieczeństwa opieki zdrowotnej, podjął inicjatywę przeprowadzając ocenę merytoryczną zastosowanej u pacjentów farmakoterapii. Przegląd dotyczył 110 losowo wybranych historii chorób za rok 2022. Zaplanowano spotkanie farmaceutów z kadrą medyczną w celu omówienia wyników przeglądu i przedstawienia propozycji zaleceń.
  • Miejsce: Zamość
 21. Swiatowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta
  • Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. w Zamościu: w ramach obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta na stronie internetowej szpitala został umieszczony plakat promujący ten dzień z hasłem głównym "Leki bez szkody". Takie same plakaty zostały umieszczone w widocznych dla pacjentów i odwiedzających miejscach, w budynkach szpitalnych. Ponadto odbyło się spotkanie z kadrą kierowniczą informujące o tym wydarzeniu, ze zwróceniem uwagi na prawidłowe zlecanie, leków. W oddziałach szpitalnych odbyły się pogadanki edukacyjne dla pacjentów z wykorzystaniem broszur dostępnych na stronie CMJ - bezpieczna farmakoterapia.
  • Miejsce: Zamość