Zgłoś propozycję aktywności z okazji World Patient Safety Day 2023

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/wpsd2023/propozycje.php

Zgłoś wydarzenie/aktywność w swojej okolicy:

Celem obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta jest podkreślenie światowej solidarności, dotyczącej poprawy bezpieczeństwa opieki zdrowotnej w systemach ochrony zdrowia krajów członkowskich WHO.

Tegoroczny Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta będzie nakierowany na głównego odbiorcę usług zdrowotnych czyli pacjentów.

Temat: Aktywizowanie i angażowanie pacjentów dla bezpieczeństwa pacjenta
(Engaging patients for patient safety)

Hasło: Wzmacniajmy i podnośmy znaczenie głosu pacjenta
(Elevate the voice of patients!)

Światowa Organizacja Zdrowia w październiku 2004 r. rozpoczęła inicjatywę "Światowy Sojusz na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów" (World Aliance for Patient Safety) działając na mocy rezolucji Światowego Zgromadzenia Zdrowia (WHA 2002), która wzywała WHO i państwa członkowskie do zwrócenia szczególnej uwagi na problemy związane z bezpieczeństwem pacjentów i podjęcie konkretnych działań w tym kierunku. Corocznie "Światowy Sojusz" podejmuje wiele programów i projektów dotyczących systemowych i merytorycznych aspektów poprawy bezpieczeństwa pacjentów. Obecnie, prowadzona jest kampania Bezpieczna Farmakoterapia.

Podobnie jak w latach ubiegłych, zapraszamy Państwa do podejmowania lokalnych działań podnoszących znaczenie bezpieczeństwa pacjenta, przypominając, że w ramach strategii światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta, WHO przyjęło podświetlanie na kolor pomarańczowy kluczowych obiektów tak w kraju jak i Waszej najbliższej okolicy.


CMJ, ul. Bobrzyńskiego 12, 30-348 Kraków,
tel.: (0-12) 12 383 47 15, 12 383 47 16